Hamrin

Stiftelsen

En positiv kraft för mediernas utveckling.

Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse bildades 1986 med ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande massmediers framställning, innehåll, samhällspolitiska effekter och tekniska möjligheter. Idag är den en av de större stiftelserna av sitt slag i Sverige.

I en bransch i ständig förändring vill vi vara med och göra skillnad, vilket gjort att vi sedan 2016 omstrukturerat stiftelsens verksamhet gällande kapitalförvaltning, styrelse och strategisk inriktning. Engagemang är kärnan i det vi gör och vi stödjer relevanta projekt och forskning för framtiden.

 • Hamrin-stiftelsen i siffror

  Hamrin-stiftelsens tillgångar uppgick vid slutet av 2017 till 1 327 mkr och anslag utbetalades under året till en summa av 7,8 mkr. Sedan grundandet har Stiftelsen delat ut 338 mkr till forskning, med Jönköping University som största mottagare av anslag.

  Aktieportföljen består av 20 bolag, varav de största innehaven är Nolato AB respektive Balco AB, i vilka man har styrelserepresentation.

 • Kriterier

  Hamrin-stiftelsen tar inte emot ansökningar utan initierar själva forskningsprojekt på områden som ryms inom ramen för dess ändamål. Däremot drivs vi av nyfikenhet och utvecklingsvilja och tar gärna emot idébeskrivningar som öppnar för samskapande. Vi prioriterar forskningsidéer och projekt som identifierar samhällsutmaningar där det finns behov av nydanande ansatser. Din idébeskrivning får omfatta max en A4-sida med information om syfte/ändamål med projektet relaterat till stiftelsens ändamål, beskrivning av framtida värde och relevans av resultatet samt metod och tidsplan.

  Skicka din idé till info@hamrinstiftelsen.se.

 • En styrelse med senior rådgivare

  Styrelse
  Lovisa Hamrin, ordf.
  Charlotta Mellander, prof.
  Carl-Johan Simonsson
  Carl Mikael Lindholm

  Senior rådgivare
  Lennart Weibull, seniorprof